Szanowni Państwo,

Informujemy, że Jeronimo Martins Polska S.A. uruchomiło nieodpłatne szkolenie dla konsumentów, w wyniku którego pierwszych 35.000 konsumentów, którzy ukończą szkolenie otrzyma bon (e-kod) w kwocie 10 złotych na zakupy produktów w sklepach Biedronka.
Niniejszy komunikat zostaje opublikowany w związku z decyzją Prezesa UOKiK nr RBG-14/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r., dotyczącą postępowania w przedmiocie zasad rozpatrywania reklamacji w sklepach sieci Biedronka.

Uprzejmie informujemy, że pierwszych 35.000 konsumentów, którzy ukończyli szkolenie otrzymało już swoje e-kody.

Przejdź dalej

Za chwilę będą mogli Państwo rozpocząć szkolenie dotyczące polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich (ang. alternative dispute resolution, w skrócie „ADR”). Szkolenie składa się z 18 stron.

Z każdą stroną mogą Państwo zapoznawać się bez limitu czasu. Po przeczytaniu wszystkich stron zostanie wyświetlony quiz z pytaniami. Po udzieleniu odpowiedzi na każde pytanie zostaną wyświetlone poprawne odpowiedzi.

Przed rozpoczęciem szkolenia prosimy o zapoznanie się z regulaminem szkolenia dostępnym TUTAJ